Veel werk verzet, maar er moet ook nog veel gebeuren

Pleziervart onder de Keizersveerbrug over de Bergse MaasHet bouwen van de nieuwe Keizersveerbrug over de Bergse Maas is onderdeel van het zuidelijk contract. Foto: Studio Retouched
01-10-2019
8777 keer bekeken

De zomervakantie is voorbij; de meeste mensen zijn alweer een tijdje druk aan het werk. Zo ook bij het project A27 Houten - Hooipolder. Projectmanager Marc Lentjes geeft een update. Wat is er de afgelopen maanden gebeurd en wat staat er binnenkort op de planning?

Er wordt heel hard gewerkt aan de contractvoorbereiding voor de uitvoering van de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder, zo vertelt Marc Lentjes. ‘Bij de contractvoorbereiding komt ontzettend veel kijken. Zo zijn we bezig met de aanbestedingsdossiers voor het zuidelijke contract (Everdingen - Hooipolder) en het noordelijke contract (Houten - Everdingen). Op dit moment geven we prioriteit aan het zuidelijke contract. Als dat eenmaal compleet is, hebben we ook meteen de basis voor het noordelijke contract op orde en kunnen we daarna relatief snel doorstomen.’

Uitvoeringsovereenkomsten 

Belangrijk onderdeel van de contractvoorbereiding is het sluiten van uitvoeringsovereenkomsten (UVO’s) met gemeenten, provincies en waterschappen in de omgeving van de snelweg A27 tussen Houten en Hooipolder. Tijdens de verbredingswerkzaamheden komen onder andere het onderliggende wegennet, bermen, sloten, verlichting en viaducten tijdelijk in handen van de aannemer. ‘Deze krijgt het tijdelijke beheer en kan zo de noodzakelijke aanpassingen doen’, legt Lentjes uit. ‘Daarna worden al deze zaken weer overdragen aan de oorspronkelijke beheerder.’

Het is dan ook belangrijk om goede afspraken te maken met al deze stakeholders. ‘Bijvoorbeeld over wat er precies onder het onderliggende wegennet valt, hoe lang het uit handen wordt gegeven en welk asfalt of welke verlichting we gebruiken. Die afspraken leggen we als UVO vast in het uiteindelijke contract met de aannemer. Zo weet aannemer wat hij moet doen, hoe hij het moet doen en hoe hij daarbij rekening moet houden met de omgeving.’

Langjarig traject

Het sluiten van de UVO’s is een langjarig traject, dat dit jaar wordt afgerond. ‘De 1e UVO’s – met de gemeente Molenlanden en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – staan op het punt om ondertekend te worden. Verder zijn we druk bezig om bij de overige UVO’s de opmerkingen van de stakeholders te verwerken. Na verwerking worden ook deze ter ondertekening aangeboden, zowel intern bij Rijkswaterstaat als extern bij gemeente, provincie of waterschap zelf.’

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De Nederlandse aanpak van stikstof in natuurgebieden is strijdig met de Europese wet. Op basis van deze aanpak mogen geen vergunningen meer worden verleend aan veestallen, fabrieken of wegen in de buurt van beschermde natuurgebieden.  Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdag 29 mei 2019 geoordeeld in tien zaken over stikstof in de natuur. In dit stadium is er nog niets te zeggen over de gevolgen van de PAS uitspraak voor de verbreding van de A27 Houten – Hooipolder. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) inventariseert welke projecten in Nederland geraakt zijn of worden door de PAS-uitspraak en zal deze lijst op korte termijn publiceren. De minister van Infrastructuur en Waterstaat zal de Tweede Kamer voorafgaand aan het notaoverleg MIRT eind november 2019 informeren over de gevolgen voor projecten. Het projectteam gaat nu onverminderd door met de voorbereidingen.

Nieuw online platform en tracékaart

Lentjes wil tot slot nogmaals het belang van het online platform www.a27houtenhooipolder.nl benadrukken. ‘Het mooie van deze website is dat we omwonenden, weggebruikers en andere belangstellenden nóg beter op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen rond ons project. De eerste bezoekers weten hun weg naar het online platform en de interactieve tracékaart inmiddels te vinden. Ik hoop dat steeds meer mensen de waarde ervan gaan inzien.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen