Ecologisch onderzoek voor de A27 Houten - Hooipolder

Broedende oeverzwaluwen in de steile wanden van zanddepotsBroedende oeverzwaluwen in de steile wanden van zanddepots. Foto: Chris van Rijswijk (www.birdshooting.nl)
01-10-2019
15047 keer bekeken

Op de hele A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder besteedt Rijkswaterstaat aandacht aan beschermde planten en dieren.

Op dit moment worden in ieder geval de locaties rondom de grote rivierkruisingen, de aansluiting Gorinchem-Noord voor bedrijventerrein Groote Haar en de verbindingsweg Raamsdonksveer gezien als gebieden waarvoor extra aandacht nodig is.

Eco-engineer Martijn de Haan van Rijkswaterstaat vertelt dat deze stukken weg bij de start van de wegverbreding snel beschikbaar moeten zijn voor de aannemer. ‘De planning is strak. Daarom moeten we nu vast kijken welke natuurmaatregelen we in die gebieden moeten nemen voordat de aannemer straks aan de slag gaat.’

Wet natuurbescherming

De natuurmaatregelen vinden plaats in het kader van de Wet natuurbescherming. De Haan: ‘Deze wet schrijft voor dat je beschermde soorten niet mag aantasten. Daarom vragen we bij het bevoegd gezag, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een ontheffing aan voor verschillende planten en dieren. Daarvoor nemen we uiteraard compenserende maatregelen. We plaatsen bijvoorbeeld vleermuizenkasten op een andere plek, plaatsen vissoorten over of zoeken alternatieve locaties voor roekennesten.’

Aanvullend ecologisch onderzoek

Om tot deze compenserende maatregelen te komen, laat Rijkswaterstaat op dit moment aanvullend ecologisch onderzoek uitvoeren. ‘Hiermee stellen we vast waar welke beschermde soort een leefgebied heeft en of deze wordt aangetast door het project’, legt Herman Bouman van Arcadis, het bureau dat het onderzoek doet, uit. ‘Zo komen we te weten voor welke soorten er nieuw leefgebied moet komen voordat de uitvoering van start gaat.’ De Haan vervolgt: ‘Dit scheelt gewoon veel tijd. In de fase voor het tracébesluit is er overigens ook al onderzoek naar flora en fauna gedaan en is vastgesteld wat het effect van onze werkzaamheden is op de natuur. Van daaruit nemen we maatregelen in het kader van gebiedsbescherming en boscompensatie.’

Ecologisch werkprotocol

Met het compensatieplan dat er straks ligt, dient Rijkswaterstaat eind 2019 een ontheffingsaanvraag voor de Wet natuurbescherming in. Om voor zo weinig mogelijk vertraging te zorgen en op tijd compenserende maatregelen te kunnen nemen. ‘We hopen de ontheffing medio 2020 te krijgen. Daarna kunnen we aan de slag met de maatregelen uit het plan. Dan hebben we nog ongeveer 1,5 jaar voordat de uitvoering start’, aldus De Haan. Dat betekent volgens hem niet dat de aannemer straks achterover kan leunen. ‘De aannemer stelt een ecologisch werkprotocol op en leeft dit strikt na om schade aan soorten te voorkomen. Bij alle werkzaamheden moet hij stilstaan bij mogelijke effecten op planten en dieren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat oeverzwaluwen zich tijdens de werkzaamheden in het gronddepot nestelen. Dan moet de aannemer weten hoe hij daarmee omgaat en onderaannemers van dit scenario op de hoogte stellen. Het is van groot belang dat de aannemer blijft nadenken vanuit ecologisch perspectief en hier proactief naar handelt.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen