We hebben onszelf op de kaart weten te zetten bij Rijkswaterstaat

Ben Böing van Stichting de Hagen in Vianen staand naast de A27Algemeen bestuurslid Ben Böing van Stichting de Hagen in Vianen. Foto: Studio Retouched
01-10-2019
8156 keer bekeken

Welke gevolgen heeft de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder voor de leefbaarheid van de Vianense wijk De Hagen? En wat kunnen we daar dan aan doen? Dat was de aanleiding voor de oprichting van Stichting de Hagen Vianen.

Algemeen bestuurslid Ben Böing vertelt wat de stichting de afgelopen jaren heeft bereikt. ‘Stichting de Hagen Vianen is in 2016 opgericht. Aanleiding was de publicatie van het ontwerptracébesluit voor de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder en de hierop volgende inspraakprocedure. Een aantal inwoners van onze wijk De Hagen sloeg hierop aan en vroeg zich af wat de gevolgen van de wegverbreding zouden zijn voor de wijk. Gecombineerd met de wens om de leefbaarheid in De Hagen te behouden én te verbeteren leidde dit tot de oprichting van de stichting.’

Zorgen om de leefbaarheid

‘Als stichting zijn we er voor De Hagen. Daarom zijn we begonnen met informatie op te halen uit onze wijk. Waar lopen wijkgenoten tegenaan? Wat vinden ze van de verbreding van de A27? En waar maken ze zich zorgen over als het gaat om de leefbaarheid? Daaruit kwam naar voren dat de geluidsoverlast van de A27, de fijnstofproblematiek en de groene inpassing van de verbrede snelweg onze belangrijkste actiepunten zouden zijn. We hebben er al vrij snel voor gekozen om de focus vooral te leggen op het geluid en het groen. Fijnstof is nu eenmaal een complex thema, waar we zelf niet zo veel aan kunnen doen; om dat probleem te tackelen zou bijvoorbeeld iedereen elektrisch moeten gaan rijden.’

Overlast voegovergangen Hagesteinsebrug

‘Op geluidsgebied hebben we ons vooral gericht op de overlast van de voegovergangen in de Hagesteinsebrug. Daar hebben we in De Hagen veel last van, vooral ’s nachts als het omgevingsgeluid wegvalt en de wind onze kant op staat. Ook toen het besluit werd genomen om de Hagesteinsebrug te vervangen door 2 nieuwe bruggen, zijn we de problematiek van de voegovergangen blijven benadrukken. We hebben bij Rijkswaterstaat aangegeven dat we de voorkeur geven aan betonnen bruggen, omdat dit minder geluidsoverlast oplevert.’

Groenstrook tussen De Hagen en A27

‘Samen met de gemeente hebben we daarnaast geijverd voor een afschermende groenstrook met bomen tussen De Hagen en de verbrede A27. En die gaat er komen. Onze insteek is wel dat de groenstrook zo snel mogelijk wordt aangelegd. Als de werkzaamheden beginnen, zullen er namelijk ook bomen en struiken verdwijnen. Als de groenstrook dan al is aangelegd, hebben wij in De Hagen minder overlast van de werkzaamheden en dat komt de leefbaarheid in de wijk ten goede.’

Op de kaart

‘We hebben als stichting veel steun gehad van de gemeente. En ook de samenwerking met Rijkswaterstaat is altijd goed verlopen. We hebben onszelf goed op de kaart gezet bij Rijkswaterstaat, juist doordat we ons als wijk in een stichting hebben verenigd. Het heeft ons zeker geholpen de geluidsproblematiek en onze wens voor een groenstrook op de agenda te zetten. Tegelijkertijd vind ik dat echte participatie nog niet in de genen van Rijkswaterstaat zit. Het blijft toch altijd afwachten wat het wordt, waarna je er iets van mag vinden. Maar echte participatie draait om sámen plannen maken, waarin iedereen zich kan vinden. Er is dus nog ruimte voor verbetering.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen