Gemeente Vijfheerenlanden werkt in goed overleg toe naar verbreding A27

Geert-Jan Vreeswijk en Nikki Korzilius staand in het eiland naast de A27Geert-Jan Vreeswijk en Nikki Korzilius: “Voor de gemeente Vijfheerenlanden is de wegverbreding essentieel.”. Foto: Studio Retouched
01-10-2019
7481 keer bekeken

Niet alleen voor Rijkswaterstaat is de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder een groot project. Er komt ook heel wat af op gemeenten, waterschappen en provincies in de buurt van de snelweg. Hoe gaat de gemeente Vijfheerenlanden hier bijvoorbeeld mee om?

Als het aan Geert-Jan Vreeswijk en Nikki Korzilius van de gemeente Vijfheerenlanden ligt, kan de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder niet snel genoeg beginnen. Beleidsadviseur Vreeswijk vertelt dat er in 1986 – een paar jaar na de aanleg van het stuk A27 tussen Lexmond en Lunetten – alweer de 1e files ontstonden bij Vianen. ‘Voor een grote gemeente als Vijfheerenlanden, die begin 2019 is ontstaan na een fusie van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik, is de wegverbreding dan ook essentieel.’

Druk met project verbreding A27

Zijn collega Korzilius, beleidsmedewerker verkeer, vertelt dat de fusie ook een van de redenen is dat de gemeente het afgelopen jaar erg druk is geweest met het project. ‘In januari 2018 trok Rijkswaterstaat bij ons aan de bel. We lagen achter met het opgeven van onze eisen en wensen ten aanzien van de verbreding van de A27. Niet zo raar natuurlijk, gezien het feit dat we van 3 gemeenten 1 nieuwe gemeente zijn geworden. Maar het was wel de reden dat Geert-Jan en ik bij het project werden betrokken.’ 

Informatie opgehaald

Wat hebben Korzilius en Vreeswijk de afgelopen tijd gedaan? ‘We hebben bij collega’s informatie opgehaald over wat onze gemeente belangrijk vindt als het gaat om de verbreding van de A27’, vertelt Korzilius. ‘Bijvoorbeeld onze wens om een fietspad aan te leggen op de nieuwe Hagesteinsebruggen, zodat inwoners van onze gemeente ook per fiets in Nieuwegein en Utrecht kunnen komen. Of onze zorgen over het sluipverkeer dat nu al door Vianen trekt en dat tijdens de verbredingswerkzaamheden naar verwachting alleen maar zal toenemen.’

Goed overleg eisen en wensen

Die eisen en wensen zijn doorgegeven aan en besproken met Rijkswaterstaat. ‘Dat is altijd in goed overleg gegaan’, vertelt Vreeswijk. ‘En heeft er bijvoorbeeld mede toe geleid dat er inderdaad een fietspad wordt aangelegd op de nieuwe Hagesteinsebruggen*. Daar zijn we als gemeente heel blij mee.’ Korzilius vult aan: ‘Uiteraard hebben we ook ons best gedaan om onze eigen organisatie goed mee te nemen in het proces. Zo hebben we de wethouder en de collega’s die ons van informatie hebben voorzien steeds op de hoogte gehouden van wat er speelde.’ 
*De financiering van deze fietsverbinding wordt mogelijk gemaakt door het Rijk en de provincie Utrecht.

Constructieve samenwerking

Over de samenwerking met Rijkswaterstaat zijn Korzilius en Vreeswijk goed te spreken. ‘Die is heel constructief’, aldus Korzilius. ‘Heel blij zijn we bijvoorbeeld ook met hoe Rijkswaterstaat is omgegaan met Stichting de Hagen Vianen , een actiegroep van inwoners van de Vianense wijk De Hagen.’ Vreeswijk vertelt dat Rijkswaterstaat intensief heeft overlegd met de actiegroep. ‘Zij voelden zich echt serieus genomen. Ook wij als gemeente zijn goed meegenomen in het proces. Uiteindelijk hebben we ook met z’n allen om de tafel gezeten om door te spreken in hoeverre Rijkswaterstaat tegemoet kon komen aan de wensen van de stichting. Met als eindresultaat dat de stichting erg tevreden was over het tracébesluit. Iets waar wij als gemeente ook blij mee zijn.’

Realisme overheerst

Korzilius en Vreeswijk geven toe dat realisme overheerst bij hun verwachting van de situatie na de verbreding. ‘Als gemeente zijn we natuurlijk heel blij dat de verbreding van de A27 er nu eindelijk aan zit te komen’, vertelt Vreeswijk. ‘Tegelijkertijd weten we ook dat we het qua files niet redden met alleen extra asfalt. Daarom zetten we als gemeente ook sterk in op het aanpakken van het sluipverkeer in onze kernen en op een betere bereikbaarheid van Utrecht via het openbaar vervoer en de fiets. Want ook dat is van belang voor onze burgers.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen