Veel werk verzet voor verbreding A27 Houten - Hooipolder

Hectometerbord met het wegnummer A27, de aanduiding Li en het getal 47,5
27-06-2019
6525 keer bekeken

De afgelopen maanden is er weer veel werk verzet in het kader van de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. ‘Soms zichtbaar, soms wat meer achter de schermen. Maar altijd met ongekende inzet en betrokkenheid’, aldus projectmanager Marc Lentjes.

Erg trots is projectmanager Marc Lentjes op de lancering van een nieuw online platform met interactieve tracékaart‘Zo kunnen we omwonenden, weggebruikers en andere belangstellenden nog beter op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder.’ Het online platform, te vinden via de website A27 Houten-Hooipolder, biedt, naast nieuws en de planning ook nadere informatie over belangrijke thema’s als geluid, natuur en luchtkwaliteit. Heel blij is Lentjes ook met de interactieve tracékaart. ‘Deze brengt het hele projectgebied in beeld, inclusief de situatie voor én na de aanpassing van de weg. Ook zijn op de kaart alle maatregelen te zien die Rijkswaterstaat neemt om de geluidshinder te verminderen.’

Beroepsprocedure tracébesluit verbreding A27

Rijkswaterstaat is daarnaast druk bezig met de beroepsprocedure rond het tracébesluit (TB) en het saneringsbesluit (SB) voor de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. ‘De afgelopen maanden hebben we alle ingediende beroepen doorgenomen. In een verweerschrift aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben we daarna aangegeven waarom we in het TB en SB bepaalde keuzes hebben gemaakt. Ook geven we daar – indien nodig – meer gedetailleerde en nader uitgewerkte informatie over. De Afdeling bestuursrechtspraak plant een zitting om de beroepen te behandelen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze zitting zal plaatsvinden.’

Contractvoorbereiding aannemers verbreding A27

Ook wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van het contract dat Rijkswaterstaat gaat sluiten met de aannemers die de verbreding gaan uitvoeren. ‘Er komen 2 contracten’, licht Lentjes toe. ‘Een contract voor het noordelijke deel van de weg (Houten - Everdingen) en een contract voor het zuidelijke deel (Everdingen - Hooipolder).’ Ook de veldonderzoeken, die Arcadis in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoert, zijn onderdeel van de contractvoorbereidingen. ‘Voor de aannemer is het bijvoorbeeld belangrijk te weten hoe het gesteld is met de ondergrond, of er archeologische vondsten te verwachten zijn en hoe de staat van de huidige weg – bijvoorbeeld het asfalt – is. Zodat hij niet voor onverwachte problemen komt te staan.’ Lentjes vertelt dat een groot deel van de veldonderzoeken inmiddels is afgerond. ‘De resterende onderzoeken worden de komende maanden gedaan.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen