Onderhoud voor, tijdens én na de verbreding A27 Houten - Hooipolder goed op elkaar afstemmen

Twee wegwerkers bezig met onderhoud aan het asfalt
21-12-2018
7243 keer bekeken

Om de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder te kunnen blijven gebruiken, is onderhoud noodzakelijk. Het mooie is dat Rijkswaterstaat de verbreding aangrijpt om de huidige staat van de weg te analyseren en hierbij meteen het noodzakelijke groot onderhoud meeneemt.

Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het onderhoud ná de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en Hooipolder goed wordt uitgevoerd. Alex Kalden en Martin Ruis geven tekst en uitleg.

Onderhoud verbreding van de A27 Houten - Hooipolder

Tijdens het werk aan de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder loopt het onderhoud aan de bestaande weg gewoon door. Denk aan het maaien van bermen en het vervangen van kapotte lampen. Om de verschillende werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, is het handig als de aannemer van het verbredingsproject ook het reguliere onderhoud op zich neemt. Daarnaast is zo’n groot project een goede aanleiding om de huidige onderhoudsstaat van de weg onder de loep te nemen en het noodzakelijke groot onderhoud ook meteen mee te nemen.

Likje verf

Om te beginnen is het dus zaak in kaart te brengen hoe goed het onderhoud nu is. ‘We hebben ontdekt dat onderhoud op sommige punten echt noodzakelijk is’, vertelt areaalcoördinator Alex Kalden. ‘Als onderdeel van het verbredingsproject komt er bijvoorbeeld een nieuwe deklaag op de weg. Daarnaast voeren we reparaties uit in de diepere asfaltlagen, zodat deze daarna weer jaren meekunnen. Ook kunnen de portalen boven de weg wel een likje verf gebruiken. Dit kunnen we mooi combineren met de werkzaamheden aan de wegverbreding. En zo zijn er nog meer zaken die we op deze manier aanpakken.’

Onderhoud inplannen

Door de analyse van de huidige staat van de weg is inmiddels in grote lijnen duidelijk wat er tijdens de wegverbreding aan onderhoud moet gebeuren. ‘Nu is het tijd om vast te stellen welke maatregelen wanneer aan de beurt zijn’, vertelt vervangend technisch manager Martin Ruis. ‘Zodat de aannemer die straks met de verbreding aan de slag gaat, ook meteen het nodige onderhoud kan inplannen.’

Na verbreding A27 Houten - Hooipolder

Ook is Rijkswaterstaat nu al bezig met het onderhoud ná de verbreding. Ruis: ‘Voor het zuidelijke deel van het traject, het stuk weg tussen Everdingen en Hooipolder, krijgt de aannemer namelijk niet alleen de opdracht om de verbreding uit te voeren, maar ook om de 15 jaar daarna het onderhoud te verzorgen.’ Kalden vult aan: ‘Daarvoor stellen we een set eisen op. En we leggen vast hoe we het onderhoud gaan monitoren, zodat we zeker weten dat het daadwerkelijk gebeurt. Zo zorgen we ervoor dat beheer en onderhoud voor, tijdens én na de realisatie van de wegverbreding goed is geregeld.’

Overlast wegwerkzaamheden beperken

Weggebruikers en omwonenden zullen overigens niet zo heel veel merken van de onderhoudswerkzaamheden. ‘Net als bij regulier onderhoud doen we er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken’, licht Kalden toe. ‘Dat is ook een van de redenen waarom we de onderhoudswerkzaamheden zo veel mogelijk combineren met de werkzaamheden aan de wegverbreding.'

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen