Vergunningen

De vergunningen die nodig zijn om het project A27 Houten - Hooipolder uit te kunnen voeren, worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. Afhankelijk van het onderwerp is dat een gemeente, provincie, waterschap of ander bestuursorgaan. Er zijn inmiddels diverse vergunningen aangevraagd en ook verleend voor de voorbereidende werkzaamheden. Het bevoegd gezag beoordeelt de aanvraag en neemt een (ontwerp)besluit. Dit (ontwerp)besluit wordt, met bijbehorende stukken, ter inzage gelegd.

Hieronder staat een overzicht van de vergunningen die voor de voorbereidende werkzaamheden zijn aangevraagd, in behandeling zijn en verleend zijn. Het overzicht wordt steeds aangevuld. Via de link naar de digitale Staatscourant vind je informatie over de mogelijkheid om de stukken in te zien, een zienswijze in te dienen en/of beroep aan te tekenen.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen