Projectupdate: werkzaamheden en hinder op de A27

Projectmanager Florine VerverProjectmanager Florine Verver met op de achtergrond het viaduct van de A27 en de A59. Het viaduct is onderdeel van de aanpassingen rondom knooppunt Hooipolder. Fotografie Studio Retouched.
25-06-2024
1529 keer bekeken

Er is volop werk in uitvoering voor de verbetering van de A27 Houten - Hooipolder. Tegelijkertijd zijn op andere plekken de voorbereidingen nog in volle gang. Florine Verver, projectmanager voor het traject tussen Houten en Everdingen, praat ons bij.

Er zijn in mei en juni 4 informatiebijeenkomsten gehouden over de werkzaamheden langs de A27 Houten - Hooipolder. Deze vonden plaats in de gemeenten Gorinchem, Hoogblokland, Altena en Geertruidenberg. Florine Verver: ‘Op deze bijeenkomsten legde Rijkswaterstaat samen met de aannemerscombinatie ALSÉÉN uit welke werkzaamheden er de komende jaren op stapel staan, waarom we deze uitvoeren en met welke hinder omwonenden en weggebruikers rekening moeten houden. In het najaar van 2024 organiseren we de eerste informatieavonden voor de inwoners van de gemeenten Vijfheerenlanden, Nieuwegein en Houten. Deze bijeenkomsten zijn wat later gepland, omdat in deze gemeenten de werkzaamheden later starten dan in het zuidelijke deel van het project.’

Een volle zaal met belangstellenden tijdens de informatiebijeenkomst in Gorinchem
Een volle zaal met belangstellenden tijdens de informatiebijeenkomst in Gorinchem. Fotografie: Rijkswaterstaat.

Weekend- en nachtafsluitingen

‘Inmiddels hebben we al verschillende nacht- en weekendafsluitingen op de route achter de rug’, laat Verver weten. ‘Zo waren er in mei delen van de A59 verschillende periodes dicht. In de weekenden voerde aannemerscombinatie ALSÉÉN, bestaande uit Ballast Nedam en Fluor, in opdracht van Rijkswaterstaat hier groot onderhoud uit. En in juni waren verbindingswegen bij knooppunt Gorinchem 17 nachten afgesloten. ALSÉÉN verving in die periode het asfalt van de verbindingswegen en voerde algemeen onderhoud uit.’
Ook voor juli staan er weekendafsluitingen gepland. Van vrijdag 5 juli 21.00 uur tot maandag 8 juli 5.00 uur is de weg tussen knooppunt Hooipolder en Gorinchem gesloten. Van vrijdag 12 juli 22.00 uur tot maandag 5.00 uur is de weg tussen knooppunt Lunetten en Everdingen afgesloten. En er volgen meer weekendafsluitingen later dit jaar en ook in 2025.
Meer weten over de weekendafsluitingen, verkeershinder en omleidingsroutes? Op onze hinderkaart kun je precies zien waar we wanneer werken en welke hinder dat oplevert.

Voorbereidingen voor het bouwterrein waar straks wordt gewerkt aan het voorbouwen van een nieuw viaduct.
ALSÉÉN is in de buurt van knooppunt Hooipolder bezig met de voorbereidingen voor het bouwterrein waar straks wordt gewerkt aan het voorbouwen van een nieuw viaduct. Fotografie Studio Retouched.

Knooppunt Hooipolder in de startblokken

Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor de herinrichting van knooppunt Hooipolder. Het knooppunt krijgt een make-over. Daarbij vervangt een nieuwe verbindingsboog van de A59 uit Zonzeel naar de A27 richting Utrecht de huidige verkeerslichten voor links afslaand verkeer. Deze ingreep heeft nogal wat voeten in aarde, aldus Verver. ‘Zo komt er bijvoorbeeld een nieuwe verbindingsweg naar Raamsdonksveer. De huidige toerit 34 komt hiermee te vervallen.’ 

Nu is bouwcombinatie ALSÉÉN het bouwterrein voor de werkzaamheden bij knooppunt Hooipolder aan het inrichten.

De contouren van de proefterp langs de A27 bij de Achterweg in Nieuwegein zijn al goed te zien.
Fotobijschrift: De contouren van de proefterp langs de A27 bij de Achterweg in Nieuwegein zijn al goed te zien. Fotografie Studio Retouched.

Proefterpen om ondergrond te testen

Op het gedeelte tussen Houten en Everdingen van de route A27 Houten - Hooipolder zijn er volop voorbereidende werkzaamheden. Bouwcombinatie De Groene Waarden, bestaande uit Besix, Mobilis, Van Gelder en Mourik, bouwt de komende maanden twee proefterpen (een hoeveelheid zand) op in Nieuwegein. Eén bij de Achterweg en één bij de Lekdijk-Oost in de noordelijke uiterwaarde van de Lek. ‘Met de proefterpen kunnen we monitoren hoe de ondergrond zich gedraagt en hoeveel zand er nodig is om een stevige ondergrond te krijgen waarop kan worden gebouwd’, vertelt Verver. Met deze informatie kunnen we het ontwerp en de bouwmethode voor de verbreding van de A27 en de bouw van de nieuwe bruggen verder uitwerken.’

Meer lezen over de proefterpen? Ga naar Proefterpen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen