Leren van vroeger

Archeologen onderzoeken sporen in de bodem bij de Kloosterweg in RaamsdonkveerArcheologen onderzoeken sporen in de bodem bij de Kloosterweg in Raamsdonkveer. Fotografie: Studio Retouched.
01-07-2024
537 keer bekeken

Langs de hele route van het project A27 Houten - Hooipolder is archeologisch onderzoek gedaan. Op sommige plekken zijn er nog steeds in archeologie gespecialiseerde bureaus aan de slag. Waarom doet Rijkswaterstaat dit en wat levert het op?

‘Voor bouwprojecten zoals de verbetering van de A27 Houten - Hooipolder is archeologisch onderzoek verplicht’, vertelt archeoloog Marleen van Zon. ‘In de bodem zit een schat aan informatie over ons verleden. Soms zitten er mooie vondsten in die je niet verloren wilt laten gaan, maar sporen in de bodem zijn minstens zo belangrijk.’

Handvatten voor de toekomst

Dat is bijvoorbeeld ook het geval langs de Kloosterweg in Raamsdonksveer. Ze is enthousiast over wat het onderzoek op deze plek tot nu toe heeft opgeleverd. ‘We vonden in de bodem sporen van het landgebruik rond het nabijgelegen Kartuizerklooster, oude verdedigingswerken en de invloed hierop van de Sint Elisabethsvloeden in 1421-1424. Ook vonden we sporen van een oud verdedigingswerk. Bij het graafwerk vonden we onder andere aardewerk, een drankflesje met inhoud en kurk en een graf van een paard.’ Kennis van het verleden biedt handvatten voor de toekomst, redeneert Van Zon. ‘We kunnen bijvoorbeeld leren van hoe ze hier met water omgingen en hoe dat uitpakte op de langere termijn.’

Archeologen onderzoeken sporen in de bodem bij de Kloosterweg in Raamsdonkveer
Archeologen onderzoeken sporen in de bodem bij de Kloosterweg in Raamsdonkveer. Fotografie: Studio Retouched.

Bezoek de lezing

Op dinsdag 2 juli is er een presentatie over de resultaten van het archeologisch onderzoek voor inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

N.B.: omdat er voldoende aanmeldingen zijn, gaat deze lezing gewoon door, ondanks het EK-voetbal.

U bent van harte welkom om de presentatie bij te wonen in Raamsdonksveer. U kunt zich aanmelden via www.a27houtenhooipolder.nl/lezing. Er is ruimte voor maximaal 55 personen, dus reserveer snel uw stoel.

In mei en juni is in de zuidwesthoek van Raamsdonksveer grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hier stond aan het eind van de Middeleeuwen het Kartuizerklooster en vanaf medio 2024 wordt voor de verbetering van de A27 op deze locatie een nieuwe ontsluitingsweg naar de A59 aangelegd. Hét moment om te onderzoeken wat er in de ondergrond zit. De afgelopen weken is in putten van 1 tot 1,5 meter diep gezocht naar resten uit het verleden. Daarbij kregen de archeologen hulp van Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe. Bij de opgraving zijn de gronden aan de zuidkant van het voormalige Kartuizerklooster bekeken. We zijn meer te weten gekomen over het landgebruik ten tijde van het klooster en de effecten van de Sint-Elisabethsvloeden (1421-1424) op de omgeving, maar ook hoe de locatie ervoor en erna werd gebruikt.

Op 2 juli vanaf 19.00 uur verzorgen Rijkswaterstaat en aannemer ALSÉÉN in samenwerking met de Oudheidkundige kring ‘Geertruydenberghe’ een presentatie over de archeologische vondsten.

Programma

19.00 uur      Inloop bij De Stek, Kerklaan 19b, Raamsdonksveer

19.30 uur      Welkom door Michael Blatter, omgevingsmanager Rijkswaterstaat

19.35 uur      Archeologisch onderzoek voor project A27 Houten-Hooipolder
                        Susanne Koeman, archeoloog ALSÉÉN

19.50 uur      Belang archeologisch onderzoek voor gemeente Geertruidenberg
                        Bruno Korngold, bestuurslid Oudheidkundige kring ‘Geertruydenberghe’

20.00 uur      Resultaten archeologisch onderzoek Kartuizerklooster
                        Marleen van Zon, archeoloog van RAAP, onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie, cultuurhistorie en erfgoed

U bent van harte welkom om de presentatie bij te wonen in De Stek, Kerklaan 19b in Raamsdonksveer. U kunt zich aanmelden via www.a27houtenhooipolder.nl/lezing. Er is ruimte voor maximaal 55 personen, dus reserveer snel uw stoel.

 

Meer weten over archeologisch onderzoek?

Andere artikelen lezen over het archeologisch onderzoek? Ga naar:

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen