Presentatie archeologisch onderzoek Kartuizerklooster Raamsdonksveer

Archeologisch onderzoek Kartuizerklooster Raamsdonksveer
21-06-2024
94 keer bekeken

Op dinsdag 2 juli vanaf 19.00 uur verzorgen Rijkswaterstaat en aannemer ALSÉÉN in samenwerking met de Oudheidkundige kring ‘Geertruydenberghe’ een presentatie over de resultaten van het archeologische onderzoek bij de Kloosterweg.

In mei en juni is in de zuidwesthoek van Raamsdonksveer grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hier stond aan het eind van de Middeleeuwen het Kartuizerklooster en vanaf medio 2024 wordt voor de verbetering van de A27 op deze locatie een nieuwe ontsluitingsweg naar de A59 aangelegd. Hét moment om te onderzoeken wat er in de ondergrond zit. De afgelopen weken is in putten van 1 tot 1,5 meter diep gezocht naar resten uit het verleden. Daarbij kregen de archeologen hulp van Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe. Bij de opgraving zijn de gronden aan de zuidkant van het voormalige Kartuizerklooster bekeken. We zijn meer te weten gekomen over het landgebruik ten tijde van het klooster en de effecten van de Sint-Elisabethsvloeden (1421-1424) op de omgeving, maar ook hoe de locatie ervoor en erna werd gebruikt. 

Locatie is De Stek, Kerklaan 19b, Raamsdonksveer. 

Programma 

  • 19.00 uur   Inloop bij De Stek 
  • 19.30 uur   Welkom door Michael Blatter, omgevingsmanager Rijkswaterstaat 
  • 19.35 uur   Archeologisch onderzoek voor project A27 Houten-Hooipolder
    Susanne Koeman, archeoloog ALSÉÉN 
  • 19.50 uur   Belang archeologisch onderzoek voor gemeente Geertruidenberg  
  • Bruno Korngold, bestuurslid Oudheidkundige kring ‘Geertruydenberghe’ 
  • 20.00 uur   Resultaten archeologisch onderzoek Kartuizerklooster
    Marleen van Zon, archeoloog van RAAP, onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie, cultuurhistorie en erfgoed 

U bent van harte welkom om de presentatie bij te wonen in De Stek, Kerklaan 19b in Raamsdonksveer. U kunt zich aanmelden via www.a27houtenhooipolder.nl/lezing.  

Er is ruimte voor maximaal 55 personen, dus reserveer snel uw stoel.

Let op!

Vanwege de voetbalwedstrijd van Oranje op 2 juli inventariseren we maandag 1 juli om 9 uur hoeveel aanmeldingen er zijn en wie er wel komen, ondanks het voetbal. Bij minimaal 20 personen gaat de lezing door zoals gepland. Bij minder bevestigingen verplaatsen we de lezing naar september. Meer informatie volgt maandag 1 juli uiterlijk 12 uur.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen