Tracébesluit A27 Houten - Hooipolder ondertekend

21-12-2018
96 keer bekeken

Op de A27 tussen het knooppunt Hooipolder en Houten staan automobilisten vaak in de file. Rijkswaterstaat verbreedt de A27 om de doorstroming te verbeteren. Zo verminderen we de files en het sluipverkeer in de regio.

Wilt u op de hoogte blijven?

Abonneer u op de nieuwsbrief

 
 

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 20 december 2018 het tracébesluit (TB) en saneringsbesluit (SB) voor de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder ondertekend. Het TB en SB liggen van 10 januari tot en met 21 februari 2019 ter inzage.

Beroep

Indieners van zienswijzen op het ontwerptracébesluit (OTB) en ontwerpsaneringsbesluit (OSB) kunnen tegen het tracébesluit en saneringsbesluit in beroep gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nieuwe mijlpaal

De ondertekening van het tracébesluit en saneringsbesluit door minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is een nieuwe mijlpaal op weg naar de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Rijkswaterstaat heeft samen met ingenieursbureau Flow27 hard gewerkt aan de afronding van deze documenten. ‘We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om de laatste puntjes op de i te zetten’, vertelt adviseur bestuurlijk juridische zaken Katy Rosmulder. ‘We zijn blij dat de minister ons werk nu heeft bekrachtigd.’

Nieuwe bruggen

Planstudiemanager Frank Fieman vertelt dat er tussen het ontwerpsaneringsbesluit en saneringsbesluit geen grote verschillen zitten. ‘Maar het tracébesluit is op een aantal punten wel duidelijk gewijzigd ten opzichte van het ontwerptracébesluit. De belangrijkste verandering is het besluit om de Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug niet te renoveren, maar te vervangen door 3 nieuwe bruggen. Deze wijzigingen hebben ook betrekking op de aansluitende baanvakken op de snelweg A27.’

Zienswijzen ontwerptracébesluit verwerkt

Fieman vertelt dat in het tracébesluit ook de input uit de zienswijzen op het ontwerptracébesluit is verwerkt. ‘Zo zouden we bij fietsoversteek De Tol in eerste instantie de verkeerslichten weghalen. Die komen nu toch terug. Veel mensen wilden dat graag vanwege de veiligheid, vooral omdat daar veel schoolgaande jeugd oversteekt. En bij de Keizersveerbrug komt een nieuw dubbel fietspad aan de westkant, terwijl daar oorspronkelijk alleen een éénrichtingsfietspad gepland stond.’ Rosmulder vult aan. ‘De provincie Utrecht wil het fietsnetwerk in de regio efficiënter maken en draagt daarom financieel bij om op de nieuwe Hagesteinsebrug een fietspad mogelijk te maken.’

HooipolderPlus-plan

Ook het HooipolderPlus-plan is opgenomen in het tracébesluit. Rosmulder: ‘Dit plan is in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de omliggende gemeenten bedacht om de doorstroming van de snelweg A59 te verbeteren. De provincie draagt hier ook financieel aan bij. Mooi om te vermelden is ook dat knooppunt Hooipolder versneld wordt aangepakt en dat dit wordt opgenomen in het realisatiecontract van de aannemer die de verbredingswerkzaamheden gaat uitvoeren.’

Informatie en inspraak tracébesluit

Het TB en SB liggen van 10 januari tot en met 21 februari 2019 ter inzage. ‘Dat gebeurt zowel online als fysiek op verschillende locaties’, licht Rosmulder toe. ‘Het tracébesluit bevat onder meer een Nota van Wijziging met een overzicht van alle veranderingen tussen het ontwerptracébesluit en tracébesluit. Ook de Nota van Antwoord behoort tot het tracébesluit. Hierin laten we zien wat we met alle zienswijzen op het ontwerptracébesluit hebben gedaan.’ Met de terinzagelegging begint de beroepsperiode van zes weken, waarin personen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracébesluit, beroep kunnen aantekenen op het tracébesluit. Ook kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen die zaken die zijn gewijzigd ten opzichte van het ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit. Fieman: ‘De beroepsperiode gaat ruim ná de kerstvakantie van start, zodat niemand zich onder de kerstboom door dikke documenten hoeft te worstelen. Ook organiseren we in de beroepsperiode drie informatieavonden, waar mensen vrij kunnen inlopen. Deze avonden verdelen we over verschillende locaties langs de A27, zodat mensen niet al te ver hoeven te reizen. Zo krijgt iedereen voldoende kans om vragen te stellen en informatie in te winnen.’

Informatieavonden

Het tracébesluit en saneringsbesluit liggen van 10 januari tot en met 21 februari 2019 ter inzage. U kunt ze digitaal vinden op de website van Platform Participatie. Daarnaast kunt u ze inzien bij Rijkswaterstaat en de betrokken gemeenten, waterschappen en provincies. De informatieavonden vinden plaats op:

  • Dinsdag 15 januari 2019, 19.00 - 21.00 uur, Fort Altena, Tol 8, Werkendam
  • Donderdag 17 januari 2019, 19.00 - 21.00 uur, Theater Vianen in Helsdingen, Westelijke Parallelweg 1, Vianen
  • Woensdag 23 januari 2019, 19.00 - 21.00 uur, Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48, Raamsdonksveer

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.