Rijkswaterstaat neemt maatregelen om beschermde diersoorten te beschermen

Een medewerker van een onderaannemer van Arcadis monteert een nest voor een buizerd (foto: Arcadis)
04-06-2020
790 keer bekeken

Op de A27 tussen het knooppunt Hooipolder en Houten staan automobilisten vaak in de file. Rijkswaterstaat verbreedt de A27 om de doorstroming te verbeteren. Zo verminderen we de files en het sluipverkeer in de regio.

Wilt u op de hoogte blijven?

Abonneer u op de nieuwsbrief

 
 

In opdracht van Rijkswaterstaat is Arcadis momenteel druk bezig met het uitvoeren van compensatiemaatregelen voor de vaste verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Te denken valt aan vleermuizen en vogels.

Arcadis voert de compensatiemaatregelen uit voor verblijfplaatsen die als gevolg van de toekomstige wegverbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder moeten verdwijnen. Voor een aantal vogelsoorten, waaronder de buizerd, hangt Arcadis op dit moment bijvoorbeeld nieuwe nesten op. Deze zogenoemde kunsthorsten zijn gemaakt van wilgentenen uit Nederlandse grienden. Dit zijn vochtige akkers waarop wilgenhout wordt verbouwd. De kunsthorsten vervangen de bestaande nesten die op termijn verdwijnen als gevolg van het project A27 Houten - Hooipolder. Daarnaast hangt Arcadis nieuwe vleermuisverblijven op in de omgeving van de huidige locaties.

Wennen en in gebruik nemen

Arcadis voert het aanbrengen van de horsten voor vogels en de vleermuisverblijven ruim voor de start van het project uit, zodat de dieren genoeg tijd hebben om aan de verblijven te wennen en ze in gebruik te nemen. Zo gaan we zorgvuldig om met beschermde flora en fauna en voorkomen en beperken we eventuele schade tot het minimum. 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen